Αρχική
Register

Change Language

Το πρόγραμμα με τίτλο European Students’ Climate Report” (Ευρωπαϊκή Αναφορά Μαθητών για το Κλίμα - σύμβαση 2016-1-SE01-KA201-022171) αφορά στο θέμα “Κλιματική αλλαγήκαι εστιάζει στη δημιουργία ενόs οδηγού, ώστε καθηγητέs και μαθητέs να εργαστούν στο πεδίο τηs παγκόσμιαs θερμότηταs και των κλιματικών αλλαγών που συντελούνται.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά σχολεία, το 2ο ΓΕΛ Κω από Ελλάδα, το Strömbackaskolan Piteå από Σουηδία (συντονιστής), το Gymnázium από Σλοβακία, το Lycée professionnel les côtes de villebon από Γαλλία, το Liceo Attilio Bertolucci από Ιταλία και το Ins La Mar De La Frau από την Ισπανία.

Τα σχολεία επιλέχθηκαν αφενόs χάρη στο ενδιαφέρον και τιs γνώσειs τουs πάνω στο θέμα και αφετέρου γιατί απεικονίζουν την κλιματική ποικιλία τηs Ευρώπηs απο το Βορρά ωs το Νότο και από την Ανατολή στη Δύση.

Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη και επικουρία ειδικών ερευνητών και δύο οργανισμών, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίαs τηs πόληs Lulea τηs Σουηδίαs (Lulea Tekniska Universitet) καθώs και του οργανισμού για την πρόληψη, το περιβάλλον και την ενέργεια από την περιφέρεια Emilia-Romagna τηs Ιταλίαs (Agenzia Regionale per la Prevenzione,l ´Ambiente e l'Energia dell´Emilia-Romagna).

Στιs συναντήσεις και ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών συμπεριλαμβάνονται εκπαίδευση, εργασίεs από κοινού σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ανταλλαγέs μαθητών με φιλοξενία από τη φιλοξενούσα κάθε φορά χώρα. Οι μαθητέs θα αναφερθούν στο κλίμα του τόπου τουs συγκρίνοντάs το μέσα από ομοιότητεs και διαφορέs μ' εκείνο των άλλων συμμετεχουσών χωρών. Το πρόγραμμα εν κατακλείδι φιλοδοξεί να προσελκύσει ζωηρότερα το ενδιαφέρον σε θέματα περιβάλλοντοs και ταυτόχρονα να προωθήσει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του πολίτη απέναντι σ'αυτό.

 

Login Form

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.