2ο Γενικό Λύκειο Κω
Register

Change Language

To 2ο Γενικό Λύκειο της Κω είναι ένα δημόσιο σχολείο με 280 μαθητές και 35 καθηγητές που βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή, στο νησί της Κω. Η Κως βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αιγαίου.

Το 2ο Λύκειο είναι ένα σχολείο  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προετοιμάζει μαθητές, ηλικίας από 15 μέχρι 18 ετών, για πανεπιστημιακές σπουδές στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και στα οικονομικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές μας έχουν κίνητρα για επίτευξη υψηλών στόχων.

Το σχολείο διαθέτει μία βιβλιοθήκη, δύο εργαστήρια υπολογιστών, ένα εργαστήριο φυσικής και χημείας, ένα γυμναστήριο, ενώ τώρα κατασκευάζεται και ένα ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με πλαστικό χλωροτάπητα. 

Οι μαθητές του σχολείου μας προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Στο σχολείο μας  φοιτούν αρκετά παιδιά μεταναστών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως και μαθητές με διαφορετικό θρήσκευμα. Μία μειοψηφία εξ αυτών είναι Μουσουλμάνοι, αλλά οι περισσότεροι  είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Παρόλο που οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν και να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους από άλλες χώρες, διότι η Κως είναι ένα τουριστικό θέρετρο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές μας σ’ αυτή τη μεικτή κοινωνία να αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως πολίτες της Ευρώπης και να δουν την Ελλάδα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πολυπολιτισμικότητας με μία κοινή Ευρωπαϊκή κληρονομιά. 

Το σχολείο μας έχει σαφή πρόθεση να παρέχει διεθνείς επιρροές, όπως με το να ανταλλάσσει μαθητές και καθηγητές, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές από πανεπιστήμια, να δημιουργήσει γλωσσικές  και διεπιστημονικές συνεργασίες.

Επιπρόσθετα, το σχολείο στοχεύει να δώσει την ευκαιρία για προσωπικές συναντήσεις με μαθητές από άλλες χώρες και  εκπαιδευτικά ταξίδια για να εφαρμόσουν τη διδασκαλία δημοκρατικών και ηθικών αξιών. Είναι συνεπώς βασική πολιτική του σχολείου μας να αναπτύξουν οι μαθητές καλή γνώση ξένων γλωσσών συνυφασμένες με δεξιότητες- κλειδιά για τον εργασιακό τομέα όπως ΤΠΕ δεξιότητες, δημιουργικότητα και συνεργατικότητα, ώστε όχι μόνο να αυξήσουν  τις πιθανότητες για εύρεση καλής εργασίας στο μέλλον, αλλά επίσης να αποκτήσουν βασική γνώση, αντίστοιχη των μορφωμένων ανθρώπων, καθώς και την ικανότητα να την εμπλουτίσουν  μέσα στα χρόνια, ώστε να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 Επιπλέον, προωθώντας την επαφή με Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύουμε στην απόκτηση βαθιάς γνώσης πάνω σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, σε μεθόδους και διδακτικά εργαλεία καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Μέσα από αυτήν αποσκοπούμε να δώσουμε ερεθίσματα στους μαθητές μας, ώστε να γίνουν πιο ανεκτικοί σε διαφορετικές κουλτούρες. 

Οι διεθνείς συνεργασίες και τα προγράμματα του σχολείου μας έχουν ως εξής:

Το 2007 το σχολείο μας συντόνισε ένα πρόγραμμα YOUTH που λεγόταν MEDICULTE και ήταν ένα ταξίδι πολιτισμού με σχολικές χορευτικές ομάδες από 4 χώρες της Μεσογείου.

Το 2013-2015 συμμετείχαμε σε ένα επιτυχημένο Comenius πρόγραμμα μαζί  με 11 χώρες ( http://comenius.logrojec.pl  ) με θέμα τον αυριανό πολίτη της Ευρώπης.

Το 2014-2016 συντονίσαμε ένα Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με τίτλο SIFA- Ασφαλές Διαδίκτυο Για Όλους. 

Ιστοσελίδα του project: http://www.sifaplus.eu  και περιγραφή του: http://www.sifaplus.eu/en/the-project .

Το SIFA ήταν το πρώτο πρόγραμμα σε αυτή την κατηγορία που εγκρίθηκε στον τομέα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το  ΙΚΥ το παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής και προσκάλεσε το συντονιστή του προγράμματος να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του σε Διεθνές Συνέδριο στη Βόννη της Γερμανίας, 17-19 Μάη 2017, ως εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα προγράμματος από την Ελλάδα.

Το σχολείο μαs συνεχίζονταs τη δημιουργική δράση, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και συνεργασίαs με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο του σχεδιασμού, τηs οργάνωσηs και εφαρμογήs προγραμμάτων ΕRASMUS+, συμμετέχει σε δύο προγράμματα από το 2016.

Το ένα αφορά στο θέμα “Κλιματική αλλαγή” με τίτλο “European Students’ Climate Report” (σύμβαση 2016-1-SE01-KA201-022171) και εστιάζει στη δημιουργία ενόs οδηγού, ώστε καθηγητέs και μαθητέs να εργαστούν στο πεδίο τηs παγκόσμιαs θερμότηταs και των κλιματικών αλλαγών που συντελούνται. Εκτός από το σχολείο μαs, συμμετέχουν άλλα πέντε ευρωπαϊκά σχολεία (από Σουηδία, Σλοβακία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία). Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει υπό την επιστημονική επίβλεψη και επικουρία ειδικών ερευνητών και δύο οργανισμών, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίαs τηs πόληs Lulea τηs Σουηδίαs, καθώs και του οργανισμού για την πρόληψη, το περιβάλλον και την ενέργεια από την περιφέρεια Emilia-Romagna τηs Ιταλίαs.

To άλλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μαs, αφορά το θέμα τηs μετανάστευσηs. H ιδέα του προγράμματοs αυτού είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντεs τιs προκλήσειs που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ζώνταs σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αλλά και να αναζητήσουν αποτελεσματικέs λύσειs στο θέμα αυτό. Η γνώση και η κατανόηση του διαχρονικού φαινομένου τηs μετανάστευσηs μπορεί να αποτελέσει τη βάση, ώστε οι μαθητέs, εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία, να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να πάρουν τιs σωστέs αποφάσειs στο μέλλον προs όφελοs τηs κοινωνίαs. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα σε μαθητέs διαφορετικήs κουλτούραs και να τουs καταστήσει κοινωνούs στα οφέλη που θα προκύψουν από μια βαθιά έρευνα πάνω στο θέμα τηs μετανάστευσηs. Το πρόγραμμα τιτλοφορείται “Είμαστε όλοι μετανάστεs αυτού του κόσμου”, στα Αγγλικά “We are all immigrants of this world” (σύμβαση 2016-1-PL01-KA219-026099_4) και εκπέμπει το αισιόδοξο μήνυμα τηs κατανόησηs των σχέσεων που διαμορφώνονται σήμερα σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2ο Λύκειο  βραβεύτηκε 2 φορές με την τρίτη θέση σε Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό ρομποτικής. Διαγωνισμός Ρομποτικής

Η ιστοσελίδα του σχολείου είναι η http://2lyk-ko.dod.sch.gr/ 

Μπορείτε να δείτε που βρίσκεται το σχολείο εδώ: Τοποθεσία σχολείου

Login Form

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.